Protector i samarbeid med rådgivere

Vær forberedt på fremtiden. Du har et ansvar for utslipp og miljøpåvirkninger knyttet til rehabiliteringen du beskriver.

Ledende utvikler av KB-systemer

Kontroll og vurdering av prøvefelt

Kontroll og vurdering av Permanent overvåking

Sanntidsovervåking

Betongrehabilitering er et stort fag og utfordringene ved prosjektering kan være mange. Protector kan bistå ingeniører i prosjektspesifikke vurderinger og sammen kan vi finne optimale løsninger for å stoppe eller forebygge korrosjon.

Som ledende utvikler av systemer for katodisk beskyttelse og overvåking har vi spesialisert oss innen betongrehabilitering og våre produkter er i bruk over hele verden.

Ved å forstå de elektrokjemiske egenskapene for armert betong og ved måling av relevante korrosjonsparametre, kan begynnende korrosjon oppdages tidlig. Feltmålinger av korrosjonspotensial målt med portabel referanseelektrode (EKP) kan gi nyttig informasjon, men er som regel ikke tilstrekkelig for å danne et komplett bilde av hva som foregår i betongen.

Sensorteknologien og overvåkingssystemet vi bruker er avansert. Korrosjonsstrøm, potensial, motstand/resistivitet, temperatur, fuktighet og mye mer kan overvåkes kontinuerlig. Våre ingeniører kan introdusere deg for teknologien og bistå med planlegging av prosjektspesifikke strategier.

Med våre Camur-produkter har du tilgang til nøyaktige måleverdier i sanntid

I tillegg leverer vi anodemateriale og tilhørende produktsystemer til katodisk beskyttelse av betong. Vi arrangerer opplæringsprogrammer som gir dokumentert opplæring i bruk av våre produkter og grundig opplæring i bruk av Camur og Camur Workspace.

Kvalitet – ved å forstå
Praktisk opplæring øker forståelsen
Vi deler vår kunnskap gjennom teoretisk og praktisk opplæring
Opplæring i katodisk beskyttelse for ingeniører

Hva vi kan tilby:

  • Råd i anbudsfase
  • Råd og oppfølging i prosjekter
  • Etablering, testing og vurdering av prøvefelt
  • Vi introduserer dere for moderne teknologi innen overvåking av konstruksjoner
  • Vi tilbyr opplæring i bruk av våre produkter og programvare
  • Vi garanterer permanente løsninger og produktsikkerhet i minst 25 år

De siste 25 årene har vi beskyttet mer enn 500 bygg med produkter og systemer fra Protector. Her finner du vår referanseliste.

Har du andre spørsmål?

Vi svarer gladelig på dine spørsmål om armeringskorrosjon, katodisk beskyttelse og våre produkter og tjenester.
Telefon+47-32 22 08 10, eller e-post solutions@protector-technology.com.

Våre produkter

Elektronikk og programvare

Ledende maling (anodesystem)

Overflatemontert anode

Materialer for betongrehabilitering

Sensorer

Offeranoder (galvaniske anoder)