Protector – Vi spiller på lag med våre kunder

For entreprenører

Som entreprenør innen betongrehabilitering møter man alltid nye utfordringer. Våre teknikere og ingeniører kan bistå entreprenører i prosjekter for å sikre god kvalitet og fremdrift. Vi tilbyr også oppfølging og kontroller og kan delta i byggemøter ved behov. Godt samarbeid med våre kunder er noe av det vi prioriterer høyest.

Vi tilbyr også bistand ved utarbeidelse av KS- og FDV-dokumentasjon.

Vi forstår dine behov og ønsker

Mer enn 35 års erfaring med betongrehabilitering

Grundig opplæring

Vi følger prosjektet fra start til slutt – og følger gjerne opp driften

Fremtidsrettede entreprenører innen betongrehabilitering har for lengst tatt i bruk metoder for elektrokjemisk behandling. Mekanisk reparasjon har sine begrensninger, særlig når det gjelder kloridinfisert betong. Store, mekaniske inngrep i betongkostruksjoner medfører ofte tidkrevende, kostbart, støyende og tungt arbeid, hvor statiske beregninger må utføres underveis. Med katodisk beskyttelse minimeres behovet for mekaniske inngrep og arbeidene effektiviseres.

Dette er noen av fordelene man kan oppnå ved katodisk beskyttelse av betong:

 • Effektivisering og kortere byggetid
 • Mindre fysisk påkjenning for arbeiderne
 • Et miljøvennlig alternativ i forhold til mekanisk reparasjon og riving/nybygg

Protector har vært samarbeidspartner og leverandør for mange store betongentreprenører i flere tiår.

Vi utvikler og produserer alle nødvendige produkter som trengs, fra anodesystem til elektronikk og programvare til styring og drift av anlegg.

Som din samarbeidspartner leverer vi ikke bare produkter, men vi gir opplæring og følger opp prosjektet fra start til slutt.

Våre teknikere og ingeniører kan bistå entreprenører i prosjekter for å sikre god kvalitet og fremdrift. Vi tilbyr også oppfølging og kontroller og kan delta i byggemøter ved behov. 

Utstyr til oplæring i installasjon
Opplæring i bruk av våre produkter
Forberedelser til opplæring av entreprenører
Betongprøver som brukes i opplæringsøyemed

Hva vi kan tilby:

 • Kostnadsfri, innledende konsultasjon
 • Vi introduserer deg for moderne metoder for overvåking av bygg
 • Vi følger deg gjennom dine prosjekter med katodisk beskyttelse av betong
 • Vi kan tilby rådgivning fra anbudsfase til overlevering av ferdig prosjekt
 • Vi tilbyr drift- og overvåkingsavtaler for dine prosjekter
 • Vi installerer, kontrollerer og vurderer prøvefelt for å finne optimale løsninger for ditt prosjekt
 • Vi tilbyr opplæring av entreprenører, enten i prosjekt eller i våre lokaler.
 • Vi tilbyr opplæring i bruk av vår skybaserte overvåkingsportal Camur Workspace
 • Vi garanterer permanente løsninger og produktsikkerhet i minst 25 år

De siste 25 årene har vi beskyttet mer enn 500 bygg med produkter og systemer fra Protector. Her finner du vår referanseliste.

Har du andre spørsmål?

Vi svarer gladelig på dine spørsmål om armeringskorrosjon, katodisk beskyttelse og våre produkter og tjenester.
Telefon+47-32 22 08 10, eller e-post solutions@protector-technology.com.

Våre produkter

Elektronikk og programvare

Ledende maling (anodesystem)

Overflatemontert anode

Materialer for betongrehabilitering

Sensorer

Offeranoder (galvaniske anoder)