Sammen finner vi gode løsninger

Betongrehabilitering – men miljøvennlig! Det beste alternativet for våre kunder.

Innledende konsultasjon uten kostnader

Stedlige undersøkelser

Stedlige undersøkelser

Minst 30 år med produktsikkerhet

Problemer med korrosjon og betongskader?

Med systemer fra Protector får du miljøvennlige, moderne og bærekraftige løsninger for betongrehabilitering.

Tradisjonelle rehabiliteringsmetoder for betong innebærer normalt fjerning av omfattende mengder eksisterende betong. Dette medfører mye støy som forplanter seg i betongkonstruksjonen og er plagsomt for leietakere og beboere.
I mange tilfeller er heller ikke mekanisk reparasjon av betong tilstrekkelig for å effektivt stanse skadeutviklingen. De elektrokjemiske forholdene i randsoner av reparasjoner fører gjerne til at nye skader oppstår etter få år. Katodisk beskyttelse er den mest effektive, og i mange tilfeller den eneste, måten å stoppe armeringskorrosjon på.

For å holde veiene isfrie på vinterstid benyttes enorme mengder veisalt. Saltet fraktes inn i garasjer med biler, og i dag er dette den viktigste årsaken til kloridinitiert armeringskorrosjon i Norge. Katodisk beskyttelse er i praksis den eneste måten å stoppe denne typen korrosjon på.

Med våre moderne styrings- og overvåkingssystemer sikrer vi at KB-anlegg beskytter effektivt over lang tid. Styring og overvåking utføres i henhold til gjeldende standardverk for katodisk beskyttelse av betong (NS-EN ISO 12696). Vi overvåker beskyttelseseffekten over tid og justerer de nødvendige parametre for å sikre at armeringen er permanent beskyttet.

Parkeringshus, Wien lufthavn
Referanse: P-hus P4, Wien lufthavn, 2016-2018
Tofterøy bru
Referanse: Tofterøy bru, 2020
Moderne overvåking
CAMUR Workspace
Grömitzer Welle
Reference: Grömitzer Welle, svømmehall, 2017
Schleuse Iffezheim
Referanse: Schleuse Iffezheim, 2009

Hva vi kan tilby:

  • Vi tilbyr innledende konsultasjon, uten kostnader
  • Vi er del av et internasjonalt nettverk med de mest erfarne spesialister i bransjen.
  • Vi tilbyr opplæring til deg og dine kolleger.
  • Vi kan bistå med koordinering i prosjekter.
  • Vi garanterer permanente løsninger og produktsikkerhet i minst 25 år.

De siste 25 årene har vi beskyttet mer enn 500 bygg med produkter og systemer fra Protector. Her finner du vår referanseliste.

Har du andre spørsmål?

Vi svarer gladelig på dine spørsmål om armeringskorrosjon, katodisk beskyttelse og våre produkter og tjenester.
Telefon+47-32 22 08 10, eller e-post solutions@protector-technology.com.

Våre produkter

Elektronikk og programvare

Ledende maling (anodesystem)

Overflatemontert anode

Materialer for betongrehabilitering

Sensorer

Offeranoder (galvaniske anoder)